Universal Art - COLECCIÓN ACCIÓN

COL·LECCIÓ ACCIÓ
Tota acció comporta una reacció precisa. Les accions poden ser de naturalesa positiva o negativa. Les accions negatives o vicioses comporten un càstig i sofriment, així com les accions positives comporten una recompensa i felicitat.
En la seva majoria, les accions tendeixen a ser mixtes, contenint una part negativa i una altra positiva, així com, per exemple, es pot robar per repartir entre els pobres. El secret resideix en realitzar accions que maximitzin els efectes positius i minimitzin els efectes negatius.

Artista: Jordi Canela · Mesures: 80×100 cm · Material: Llenç acrílic
OBRA ORIGINAL: 3000€ (Conjunt de 3 quadres)
OBRA GRÀFICA (signada): 300€ (Conjunt de 3 làmines)

adquirir
UNIVERSAL ART