Universal Art - ACCIÓ
Universal Art Universal Art Universal Art

ACCIÓ
“L’art d’actuar d’acord amb les lleis naturals de l’acció s’integra mitjançant l’experiència de la vida.”
Existeixen lleis naturals de l’acció a què estem sotmesos com l’acció-reacció.
Tota evolució personal està lligada al respecte i bon seguiment d’aquests principis per al bé general.