Universal Art - CONEIXEMENT
Universal Art Universal Art Universal Art

CONEIXEMENT
“El coneixement real és alliberador i la font de la felicitat perdurable.”