Universal Art - DEVOCIÓ
Universal Art Universal Art Universal Art

DEVOCIÓ
“La Devoció és la capacitat de reconnectar amb l’amor cap a l’absolut o el nostre ésser superior.”