Universal Art - VERITAT
Universal Art Universal Art Universal Art

VERITAT
“Hi ha una consciència superior que abasta tota la creació.”
En ser receptiu a la gràcia divina i obrir la porta a conèixer l’existència de Déu, la veritat es manifesta, entenent que aquesta creació no pot ser fruit de l’atzar, sinó d’una intel·ligència suprema. Això es manifesta en exemples tan senzills com les formes i els continguts. Per exemple, no podria haver glaçons de gel, sinó hagués al darrere un motlle que li dóna forma. Altres exemples que expliquen això pot ser entendre que una nou té forma de cervell quan justament és bona per a ell o que la pastanaga és bona per a la vista i al tallar-pots veure la forma d’un ull, igual que el nabiu és bo per a la pupil·la. Altres sincronies, geometries i coincidències es poden veure al nostre cos humà. Existeixen relacions de la nostra columna vertebral amb les constel·lacions, així com els dits de la mà ens indiquen els 5 elements que componen tot el món matèria (el dit gros, el més gruixut, representa la terra, l’índex l’aigua, l’anular, el més llarg, el foc de la flama allargada, el cor és l’aire i el dit petit, el més subtil, l’èter).